Údaje o textu
Titulek: Tušení
Autor: Josef Václav Frič (jako M. Brodský)
Zdroj: Máj: Jarní almanah na rok 1860. Praha: Kat. Jeřábková, 1860. s. 358.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Tušení – verze z Výboru básní (1861)

Již dosti bolů, nač mi tato tíže,
vždyť nesmím dolů — k životu mne víže
posvátný úkol a ta družka věrná,
jíž beze mne jen zkáza hrozí černá!
Aj, vzhůru vzchop se, němý duchu můj,
pronikni mrak a zapěj — prorokuj!

Nadarmo! — hloub a hloub to srdce postonává,
ta ňadra hrobem jsou, v nějž duch se pochovává —
Což vrchol žalů ještě nedospěl sem,
což pravou píseň dosud nezapěl sem?
A když ji vyzpívám, všech rájů obětí —
což musí píseň má být písní labutí? —