Máchovské variace

Údaje o textu
Titulek: Máchovské variace
Autor: Josef Hora
Zdroj: HORA, Josef. Máchovské variace. Praha: Městská knihovna, 2016.
[1]
Licence: PD old 70

Tělesným okem nespatřená,
Duše jen tě temně patří vzhled.
S Bohem, v Bohu bydlíš nestvořená,
V prvním dnu s ním založilas svět.

K. H. Mácha

ObsahEditovat