Kytice z pověstí národních/Kytice

Údaje o textu
Titulek: Kytice
Autor: Karel Jaromír Erben
Zdroj: ERBEN, Karel Jaromír. Kytice. Praha : Odeon, 1988. s. 9.
Licence: PD old 70
Související: Zkrácená verze: Patery knihy plodů básnických/Mateří douška Zkrácená verze: Česká čítanka pro druhou třídu škol středních/Mateří douška

Zemřela matka a do hrobu dána,
siroty po ní zůstaly;
i přicházely každičkého rána
a matičku svou hledaly.

I zželelo se matce milých dítek;
duše její se vrátila
a vtělila se v drobnolistý kvítek,
jímž mohylu svou pokryla.

Poznaly dítky matičku po dechu,
poznaly ji a plesaly;
a prostý kvítek, v něm majíc útěchu,
mateřídouškou nazvaly.

Mateřídouško vlasti naší milé,
vy prosté naše pověsti,
natrhal jsem tě na dávné mohyle -
komu mám tebe přinésti?

Ve skrovnou já tě kytici zavážu,
ozdobně stužkou ovinu;
do širých zemí cestu ti ukážu,
kde příbuznou máš rodinu.

Snad že se najde dcera mateřina,
jíž mile dech tvůj zavoní;
snad že i najdeš některého syna,
jenž k tobě srdce nakloní!