Kytice z národních písní moravských/Odpadlý od srdce

Údaje o textu
Titulek: Odpadlý od srdce
Autor: trad., zapsal František Bartoš a Leoš Janáček
Krátký popis: lidová píseň
Zdroj: BARTOŠ, František; JANÁČEK, Leoš. Kytice z národních písní moravských. , s. 94
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: Telč: Emil Šolc, 1890
Licence: PD traditional
Související: Patery knihy plodů básnických/Odpadlý od srdce
Index stran
BARTOŠ, František; JANÁČEK, Leoš - Kytice z národních písní moravských.djvu


C:Od Hodonína
M:2/4
L:1/4
K:E
FE | FE | B>c | (B/2A/2) G :|
w: Dív-ča, dív-ča ła-što-vi-čka,
w: ví-dał sem ťa od ma-li-čka,
L:1/8
 GABB | cBA2 | G2z2 |
w: a e-šče ťa ko-lé-ba-li
GEFG | AGF2 | E2z2 |]
w:a už ťa mně slu-bo-va-li.

Dívča, dívča łaštovička,
vídał sem ťa od malička,
a ešče ťa kolébali
a už ťa mně slubovali.

Šohaj, šohaj łaštovička,
odpadéł’s mi od srdečka,
jak od srdca tak od łásky
jak to jabko od hałúzky.