Kytice (almanach pro mládež 1878)/Ku přírodě

Údaje o textu
Titulek: Ku přírodě
Autor: Irma Geisslová
Zdroj: Kytice. Almanah pro mládež česko-slovanskou. Praha: Fr. A. Urbánek, 1878. s. 28–29.
Licence: PD old 70

Ty božská přírodo,
nám žehnáš rukou zdaru
a skrýváš úsměvy
zde v nejrůznějším tvaru;
o šťasten každý člověk,
jenž tobě rozumí,
kdy zaštěbetá ptáče
i větřík zašumí!

Tvá krása, dobrota
se jeví ve fialce,
když vůně vane kol
až k zamodralé dálce,
kdy kyprém u záhonu
keř růží vzplápolá
a celý kraj ten jarní
je rájem do pola.

I když se na poli
les kývá zlatých klasů
a teplá vonná noc
se leskne v hvězdném jasu,
i závoj nechať chladný
tká mlha jesenní,
kdy jeřabiny rdí se
a žloutne lupení.

A když pak krutý mráz
už kreslí v oknech květy,
tu les nám k zahřání
svůj strom dá mnoholetý;
spí země, strom tu dříme
a sílí na obra — —
ó přírodo, ty máti
krásná a předobrá!