Anemonky/Klam

< Anemonky(přesměrováno z Klam)
Údaje o textu
Titulek: Klam
Autor: Filip Hyšman
Zdroj: Anemonky. Básně omladiny jižních Čech. Vydáno 1871. s. 59.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Velká je nyní moje říš
a krásná jako nebe,
ač mám jen skromnou malou chýš
a, milenko, jen tebe.

Však nemám tě, ach, nemám tě,
ni tebe, bídná chýše —
já pánem jsem, já vládcem jsem
jen snivé, klamné říše.