Když vlaje korouhev

Údaje o textu
Titulek: Když vlaje korouhev
Podtitulek: Našim chlapcům dělostřelcům
Autor: Karel Hašler
Zdroj: Národní listy, roč. 78. č. 148. s. 3
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 29. 05. 1938
Licence: PD old 70
page=1
page=1

Notový zápis refrénu

\relative c' {\autoBeamOff \language "deutsch" \key b \major \time 2/4
d4^"Pochodem" d8 es8 | f8 es8 d4 | a'4 a8 b8 | d4 r4
c4 c8 b8 | a4 a8 g8 |f4 f8 g8 | es4 r4 |
d4 d8 es8 | f8 es8 d4 |a'4 a8 b8| d4 r4 |
es4 es8 c8 | d4 d8 b8 |c8 b8 a4 | b4 r4 }
\addlyrics{Když vla -- je ko -- rou -- hev nad hla -- va -- mi,
je sva -- tá Bar -- bo -- ra vždyc -- ky s__ná -- mi
a bu -- de s__ná -- mi i v__o -- kam -- ži -- ku
až bu -- dem’ v__bo -- ji za re -- pu -- bli -- ku! }

Jako kostel beze zvonů,
bez muziky paráda,
tak by byla bez kanónů
smutná naše armáda.
Když do tance bubny víří,
bývá vždycky ve zvyku,
že s kanóny kanonýři
tvrdívají muziku.

Refrain:
Když vlaje korouhev
nad hlavami,
je svatá Barbora
vždycky s námi
a bude s námi i v okamžiku,
až budem’ v boji za republiku!

Kdo má ve vítězství víru,
má v té víře oporu,
každý z cechu kanonýrů
ctí vždy svatou Barboru.
Barbora nás všude chrání,
pokorně ji vzýváme,
v sebe věříme a na ni,
bez ní ránu nedáme.

Refrain:
Když vlaje korouhev
nad hlavami,
je svatá Barbora
vždycky s námi
a bude s námi i v okamžiku,
až budem’ v boji za republiku!