Údaje o textu
Titulek: Kancionál český
Autor: neuveden
Krátký popis: zpěvník křesťanských duchovních písní
Původní titulek: Kancyonál Cžeſký
Zdroj: http://librinostri.catholica.cz/kniha/1870-kancional-cesky
Vydáno: Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD anon 70
Index stran

Kancionál
Český,

Do Tisíc

Písní

Na všecky přes celý Rok Slavnosti, Neděle, a zasvěcené Svátky, pro všecky, přes celý Den obzvlštní časy, Ráno, při Mši, před i po Kázání, před i po Jídle, k Nešporům, a k Večeru;
Naposledy
Pro všeliké potřeby, příhody, a důležitosti, za živé i za mrtvé, v sobě obsahující.

Z nichž
Netoliko sprostý Lid, ale také Páni Literáti, a Páni Kantoři, při Službách Božích, v čas vystavování VelbnéSvátosti, na Poutích, na jakékoli Processí, a při pochovávání mrtvých, hojnost Zpěvu na přepěkné staré i nové Noty složených, míti budou.

Nyní po čtvrtý
K potěšení a užívání pobožných Křesťanů Českého Jazyka, Nákladem Dědictví Sv. Václava (jejichžo Dobrodincové živí i mrtví pobožných Čtenářů modlitbám se poroučejí) na světlo vydaný.

Tištěný v Starém Městě Pražském, u Karla Jozeffa Jeřábka, Léta Páně, 1712.

Slovo Kristovo přebývejž v vás hojně, ve vší moudrosti, učíce a napomínajíce sebe sami Žalmy, Zpěvy a Písničkami Duchovními, v milosti zpívajíce v Srdcích svých Bohu

Kolosen: 3. 16.

Vysoce Důstojnému a Vysoce Učenému Pánu, Pánu

Řehoří Otčenášek,

Řádu Kanovníckého Řeholních Lateranenských Sº Augustýna Kláštera Sº Karla Velikého v Novém Městě Pražském

Oppatovi,

Jakož i téhož Sº Řádu při Regně v Dolejším Ingelsheimu Stálemu

Visitatoru,

Též ustavičnému Almutníku v Království Českém a

Prælatu.

Titulové Písní v tomto Kancionálu Položených.