Kalendář Zlaté Prahy/1894/Hořká chvíle

Údaje o textu
Titulek: Hořká chvíle
Autor: František Xaver Svoboda
Zdroj: Kalendář Zlaté Prahy. Praha : J. Otto, 1894. s. 56.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

K mým pracem lhostejný svět zůstane,
jich nálada ho nedojímá,
z nich mému srdci teplo zavane,
však jiným nejvýš mírná zima.

A co mne bylo v práci lahodou,
zemřelo… nemůže už býti;
to jenom někdo vzácnou náhodou
lehounce stopy ještě cítí.

Neb jenom chválou a lží lacinou
úsudek praví neprožitý,
a já za tváří jeho nevinnou
mlhavě tuším prospěch skrytý.

Neb s tváří vážnou (jak by naslouchal
mým slovům) s ochotností kývá,
leč starostlivým okem kamsi v dál
úzkostně na kořist se dívá.