Údaje o textu
Titulek: Z dálky
Autor: neuveden
Zdroj: Křik Koruny české. Praha: Práce, 1947, S. 35
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD anon 70

Voda řeky Seiny odtéká,
rachot dlouhých bulvárů mě mámí.
Ale ve snu, Praho daleká,
vidím tvoje mosty, věže, chrámy,

bloudím v duchu podle Vltavy,
zpívající píseň Smetanovu.
Všecky moje pozdravy
běží k tobě, město v dálce, znovu!

Praho, Praho, Praho daleká,
vlna odpluje, tma kol se zhroutí.
Srdce, srdce, vím, se neleká,
stanu zas v tvých branách na své pouti!

Odpovídáš tiše, tiše jen,
zadrhlým a čekajícím hlasem.
Tvoje radost změnila se v sen,
cizí vlajka třepotá tvým jasem.