Křik Koruny české/Kronikář

Údaje o textu
Titulek: Kronikář
Autor: Josef Hora
Zdroj: Křik Koruny české. Praha: Práce, 1947, S. 31-32
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD old 70

Nákladní vozy s uloupeným zbožím
rachotí tudy těžce po silnici.
Chalupy mlčí, z oken vane ticho,
jak míjejí je v helmách loupežníci.
Zem, ponořená ve své pokoření,
ukrývá do tmy tvář, by nevykřikla.
Vůz za vozem se valí po silnici,
most zaduněl a voda pod ním vzlykla.
Kronikář obce uzamkl se doma,
otevřel okno do jarního sadu,
vzal pero a psal pevně do své knihy:

Dej, Bože, ať jsme silní ve svém pádu,
ať nezleká nás těžká hodina ta,
ať noc ta není nocí duše naší.
Dej, Bože, zrak nám, jenž se pamatuje,
popožeň krev, jíž vzdor a víra raší.
Berou nám všechno. Týdny odvážejí
na našich vozech dílo našich rukou.
Na křižovatkách postavili stráže,

zjímali vězně, po hlavách je tlukou
a jazyk z úst se vyrvati nám snaží,
otrocké slovo do úst vložiti nám.
Ne ze zoufalství — pro soud, který přijde,
to všecko budoucnosti připomínám!