Křik Koruny české/Do zbraně!

Údaje o textu
Titulek: Do zbraně!
Autor: František Halas
Zdroj: Křik Koruny české. Praha: Práce, 1947, S. 15-16
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD old 70

A zase pod vším zaznívá
válečný chorál Božích bojovníků
a kdo snad ještě nezpívá,
hledá si notu ve zpěvníku.
Dívej se, světe! Copak nad tu hru je!
Hle, celý národ konspiruje.

Skobové kříže zběsile se svíjí
v troufalém větru tichých sdělení,
rodí se u nás letos tolik zmijí,
i zem se vzteká, uštknout nelení.
Dívej se, světe! Copak nad tu hru je!
Hle, celý národ konspiruje.

U pomníku mrtvých ze světové války
jsou schůzky padlých každou noc.
Radí nám do snů, jak nejlíp střílet z dálky,
a hotoví se jít nám na pomoc.
Dívej se, světe! Copak nad tu hru je!
Hle, celý národ konspiruje.

Už pevnost vlajku vytahuje znova!
Do nebe rostou včera ještě slabí.
Cítí to v kostech garda Hitlerova,
nenajde díry, kudy utekla by.
Dívej se, světe! Copak nad tu hru je!
Hle, celý národ konspiruje.