Křik Koruny české/Demobilisace

Údaje o textu
Titulek: Demobilisace
Autor: František Halas
Zdroj: Křik Koruny české. Praha: Práce, 1947, S. 20
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD old 70

Jdou roty mlčky zuříce.
Tak bez rány! Pluk studem úpí.
Zoufalých chlapů tisíce.
Hromady pušek, přilbic kupy.

„Chceme se bít! Pusťte nás na ně!
Jen sedm je jich na každého z nás!
Kdo nedal rozkaz rozlámat ty zbraně?“
Ted kradou Němci, co se dá jen krást!

Odjíždějí. Kolony loupežníků.
A voják odzbrojený stojí něm.
„I ze lžičky lze nabrousit si dýku!“
Odplata šeptá v něm.