Údaje o textu
Titulek: Jan Hus
Podtitulek: Dramatická báseň v 5 odděleních
Autor: Josef Kajetán Tyl
Zdroj: TYL, Kajetán Josef. Jan Hus: Dramatická báseň v 5 odděleních.Česko : J.A. Gabriel, 1849
https://ndk.cz/uuid/uuid:68d51d90-8b5f-11e6-8aeb-5ef3fc9ae867
Licence: PD old 70
Související: Autor:Jan Hus
Index stran

Jan Hus.


Dramatická báseň v 5 odděleních

od

Jos. Kaj. Tyla.


1849.
Nákladem Dra. J. A. Gabriela.

Osoby editovat

 • Zikmund, císař německé říše.
 • Václav IV., král český, jeho bratr
 • Žofie, manželka Václavova.
 • Jan XXIII., Římský papež.
 • Petr Angeli, kardinál a legat papežský.
 • Albík z Uničova, pražský arcibiskup.
 • Štěpán Páleč, mistr svatého písma.
 • Mistr Míchal z Českého Brodu, prokurator pražského arcibiskupství v Římě.
 • Jan Hus, mistr svobodných umění, kazatel v betlémské kapli.
 • Jeronym, nazván Pražský, mistr svobodných umění, jeho přítel.
 • Jan Žižka z Trocnova.
 • Pan Hanuš z Chlumu, příjmím Kepka.
 • Pan Vok z Valdštýna, král. dvořanín.
 • Pater Blažej, ze řehole Minoritů.
 • Marketa, matka Husova.
 • Lupáč,
 • Havlík, žákové na vysokých školách pražských.
 • Šembera, pražský měšťan.
 • Háta, jeho žena.
 • Martin Křidélko, zvoník v Betlémské kapli.
 • Latík, mladý tovarys.
 • Robert, biřic kostnický.
 • Kurt, městan kostnický.
 • Stará Wolfová, měšťanka kostnická.
 • Kardinálové. Mniši. Panstvo. Komonstvo císařovo. Družina papežova. Panoši. Paní královniny. Lid pražský. Lid kostnický. Žoldnéřové. Holomci.


Hra se děje v Praze na rozličných místech, v Husinci a posléz v městě Kostnici.

Obsah editovat

 1. Oddělení první
 2. Oddělení druhé
 3. Oddělení třetí
 4. Oddělení čtvrté
 5. Oddělení páté