Index:POKORNÝ, Martin, ed. Stručný nástin české práce vědecké v mathematice, fysice i astronomii - 1882.djvu

Autor V edici Martina Pokorného
Název Stručný nástin české práce vědecké v mathematice, fysice i astronomii
Rok vydání 1882
Vydavatelství Jednota českých matematiků
Obálka
Strany
Poznámky