Index:Gulliverovy cesty 1.pdf

Autor Jonathan Swift
Název Gulliverovy cesty 1 – Do Liliputu
Rok vydání 1905
Vydavatelství F. Šimáček
Obálka
Strany
Poznámky