Údaje o textu
Titulek: Závěje
Autor: Irma Geisslová
Zdroj: Nákladem knihkupectví dra. Grégra a Ferd. Dattla. Praha
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1879
Licence: PD old 70

Zadusila pozdní květy
sněžná závěj -
a v mém srdci poslední už
zmírá naděj.

Naděj - že se mohu jednou
trudu zbýti, -
že můj člunek nerozkotá
vlnobití. -