Immortelly/Vzhůru stráže!

Údaje o textu
Titulek: Vzhůru stráže!
Autor: Irma Geisslová
Zdroj: Nákladem knihkupectví dra. Grégra a Ferd. Dattla. Praha
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1879
Licence: PD old 70

O lide můj, již prchá noc,
a nedaleko do svítání,
ty ještě spíš, dům nechráníš?
a nepřítel je na číhání.

Co platen sen, ten krásný sen,
že na svém statku sám jsi velel …
kdy práh tvůj zatím zarůstá,
je bejlí to a hnusný plevel.

Čím platno snění o recích:
jak slávy Čechám dobývají,
kdy přec jen ku tvé obraně
sem ze svých hrobů nevstávají?

Vždyť na východ i na západ
tvá rodná chatka ohrožena -
tu uznej sám, že právě čas,
ať zbrojí muž a bdí i žena.

O, povstaň už a stráže hleď
a neploď hany svému jménu,
což - pozdě až bys procitnul
a chýž tvá byla ve plamenu? -