Údaje o textu
Titulek: Hymna svobody
Autor: Karel Hašler
Zdroj: DEYL, Rudolf. Písničkář Karel Hašler. Praha: Panton, 1968
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD old 70

Jako bouře světem letí
neúprosný mocný hlas:
„Ten, kdo úpěl po staletí,
svobodně žit bude zas!“

V jeden šik se svorně stavme
pozdravit svou svobodu,
vzkříšení den všichni
slavme potlačených národů!

Nikdy více nesmí dáti
člověk pouta člověku,
nikdo nesmí lidstvu bráti
práva daná od věků.

Násilí již moc svou ztrácí,
odplaty již přišel den,
za trůnem, hle, trůn se kácí,
lid však vstává svoboden!

Vzhůru všechen český lide,
nezalézej pod krovy,
připraven bud každé chvíle
zlomit svoje okovy.

Česká země znovu vstává,
probouzí se český lev,
za svobodu, za svá práva
dáme rádi svoji krev!

[red 1]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. K písni se někdy přidává později sepsaná sloka od neznámého autora:

    Náš tatíčku Masaryčku,
    klidně dřímej v hrobě svém,
    čeho jsi nám vybojoval,
    toho my se zastanem!