Hranice vzplála…

Údaje o textu
Titulek: Hranice vzplála…
Autor: Karel Tůma
Krátký popis: Píseň složená Karlem Tůmou v žaláři r. 1869. K nápěvu: „U Varšavy tisíc přísahalo rekův“ (Te souviens-tu? z roku 1817).
Zdroj: HAVLÍČEK, Karel; SLADKOVSKÝ, Karel. O Mistru Janu Husovi. Praha : Český národní spolek „SLADKOVSKÝ“, 1889. s. 4.
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70
Související: Autor:Jan Hus

Hranice vzplála tam na břehu Rýna,
na ní umírá dálné vlasti syn.
A vůkol něho kacíře proklíná
temnoty vášeň velebíc svůj čin, —
  A vy se ptáte: kdo v těch plamenech?
  — Toť Mistr Jan — toť nejslavnější Čech!

Však již povstává s Žižkou národ český,
ve hněvu svatém zvedá rameno…
V křižáků mračna metá žhavé blesky
až skloní Říma hrdé temeno!
  A v těchto české síly plamenech
  žije nám Hus ku věčné slávě Čech!

Zlomena hrůza staré světovlády,
hranice zhasla, kletba ztrnula; —
dobouřil na vždy dusot dragonády,
noc věků mizí, — zoře vzplanula!
  A pro tu zoři umřel’s v plamenech
  náš Jene velký, chloubo Čechů všech!