Goetheho vybrané básně/Způsob života

Údaje o textu
Titulek: Způsob života
Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Zdroj: Goetheho vybrané básně. Praha: nákladem knihkupectví I. L. Kobra, 1889.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jan Evangelista Nečas
Licence překlad: PD old 70

Počasí a pánův vrtkavostí
nenechej se strhnouť k mrzutosti;
na vrtoch a rozmar pěkných paní,
dívej se jak slunko v době ranní.