Goetheho vybrané básně/Přiznání

Údaje o textu
Titulek: Přiznání
Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Zdroj: Goetheho vybrané básně. Praha: nákladem knihkupectví I. L. Kobra, 1889.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jan Evangelista Nečas
Licence překlad: PD old 70

                        A.
Přiznej se sám, potřeštěnče mladý:
Chyb tvých jsou již celé dlouhé rady.
                        B.
Ba že! Já však vybavil se z viny.
                        A.
Kterak to?
                        B.
         Nu, jako každý jiný.
                        A.
Pověz přec, jak vyvedls to as?
                        B.
Udělal jsem novou chybu zas,
a tu lidé tak mně za zlé měli,
na dřívější hned že zapomněli.