Goetheho vybrané básně/Milému na blízku

Údaje o textu
Titulek: Milému na blízku
Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Zdroj: [1] a [2]
Licence: PD old 70
Překlad: Jan Evangelista Nečas
Licence překlad: PD old 70

Na tebe myslím, když mi slunka září
             moře se stkví,
na tebe myslím, když se luna tváří
             ve zdrojích zří.

Spatřuji tebe, když se vichru mocí
             přehání prach;
na úzké stezce poutníka když v noci
             pojímá strach.

Slyším tě, když se nosí nad potokem
             šplounáhí vod.
Tichým ubírám se krokem,
             jak je mi vhod.

Při tobě dlím; když dálnou chodíš stranou,
             blízek jsi nám!
Zapadá slunce, brzy hvězdy vzplanou.
             Kéž tě tu mám!