Goetheho vybrané básně/Koptická píseň

Údaje o textu
Titulek: Koptická píseň
Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Zdroj: [1] a [2]
Licence: PD old 70
Překlad: Jan Evangelista Nečas
Licence překlad: PD old 70

Pomni slov, jež máme spolu,
 užij mládí na své dráze,
 zmoudři, ať tě škody minou;
 na veliké štěstí váze
 jazýček se chvěje třtinou;
 musíš vzhůru nebo dolů,
 musíš vládnouť, dobývati,
 nebo sloužiť, nouzi tříti,
 trpěť nebo plesať — býti
 kladivem neb kovadlinou.