Goetheho vybrané básně/Jak jde svět

Údaje o textu
Titulek: Jak jde svět
Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Zdroj: Goetheho vybrané básně. Praha: nákladem knihkupectví I. L. Kobra, 1889.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jan Evangelista Nečas
Licence překlad: PD old 70

Dokud jsem byl za mladosti
junák dokonalý,
malíři mé maličkosti
sobě nevšímali;
za to děvušky se na mne smály
a já vím, že od srdce mně přály.

Teď se mluví o dědečku,
jméno mé je všude známo,
na dýmkách i na šálečku
s podobiznou malováno.
Děvušek však hled se jinam svádí;
zlatá hvězdo snové mého mládí!