Fragment má více významů:

Viktor Dyk
Pohádky z naší vesnice (Dyk)/Fragment
Jiří Orten
Fragment (Orten)
Antonín Sova
Soumračnem věku/Fragment