Dva „Hvězdáři“

Údaje o textu
Titulek: Dva „Hvězdáři“
Autor: Ignát Herrmann (jako —on)
Zdroj: Národní listy, roč. 27, č. 217. s. 3
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 09. 08. 1887
Licence: PD old 70

František Kočí, 29letý obuvnický pomocník, příslušný do Prahy, byl už šestnáctkráte trestán částečně pro krádež, z části za jiné pěkné věci a je už v kriminále jako doma.

Jan Lacina, 34letý kočí, příslušný do Záběhlic, byl také již dvakráte potrestán pro krádež. Oba tito výtečníci jsou dlouho bez zaměstnání. Švec Kočí dávno praštil svým řemeslem — poněvadž prý se mu nevyplácelo, jak včera před soudem povídal — a pracoval nějaký čas v obecném dvoře, pak asi tři dny u nějakého hadráře v Libni.

Dne 17. července odbývala se pouť ve Hvězdě — výtečníci Kočí a Lacina chodili Prahou se svěšenými hlavami. Nikdy nepropásli „Hvězdu“, tuto vzornou, povznášející pouť, která skýtá tolik zábavy a také prospěchu lidem jejich druhu — byli by tam rádi šli i dnes, vědouce, že by se tam shledali se mnoha váženými druhy — ale kapsy jejich byly prázny, sotva že nějaký ten krejcar na breberku zbyl. S tímto krejcarem zavítali do kořalny Sigmunda Hackra v Michalské ulici hned po obědě, poněvadž kořalník Hacker v neděli odpoledne časno zavírá, a dali si nalejt „míchané“, totiž „sprosté s ordijální.“

Brzy po nich zavítal do kořalny i zedník Václav Strejček, aby se po týdenní práci posilnil a hned vybídl ho jeden z „Hvězdářů“, aby se k nim posadil. Strejček usedl mezi ně a brzy usnul. Kočí mrskl okem pod stůl a postřehl na vestě zedníkově šňůrku od hodinek. Jediný pohled na Lacinu — a obě krásné duše, oba kriminálníci, oba „Hvězdáři“ si porozuměli. Kočí si vypůjčil od kohosi kudlu, přeřízl šňůrku, vytáhl z lehka za koneček hodinky, kteréž přikryl kapesním šátkem — za okamžik zvedli se oba pobudové, zaplatili útratu a radostně opustili kořalnu. Měli hodiny, kteréž prodají — a již mohou do „Hvězdy“, na pouť, na krásnou pouť, kde bude tolik kamarádů a kamarádek a — piva! Za Strahovskou bránou prodal Kočí hodinky Strejčkovy jednomu majiteli aneb vozkovi omnibusu, kterými se svážejí „Hvězdáři“ na Markytskou pouť. Utržil za ně 2 zl. 50 kr., ač si je Strejček cenil na 13 zl. a pouzdro jejich na 80 kr. Rozumí se, že byly hodinky do večera propity…

Zedník probudiv se, pohřešil ihned, co dříve viselo na hedbávné šůůrca a kořalník Hacker znal šťastnou náhodou oba „pány“, mezi které se byl Strejček posadil. Byli zatčeni ještě téhož dne — a včera vylíčili do podrobná společnou krádež před čtyřčlenným soudem, jemuž předsedal president pan Procházka.

Poněvadž nepřicházejí do kriminálu poprvé, vyměřil soud Kočímu těžký žalář sedmiměsíční, Lacinovi šestiměsíční, oběma pak zostřuje se trest dvěma posty měsíčně. Byli odsouzeni i k náhradě 13 zl. 90 kr. Strejčkovi a po vystálém trestu mohou býti dáni pod policejní dohled.