Údaje o textu
Titulek: Německo
Autor: Heinrich Heine
Původní titulek: Deutschland!
Zdroj: Duch Německa: výbor z německé poesie. Překlad Karel Dostál-Lutinov. V Praze: Tiskem a nákladem Českoslovanské akc. tiskárny, 1917. 145 s. Světové obzory; č. 5-9. S. 86.
Dostupné online.
Vydáno: 1917
Licence: PD old 70
Překlad: Karel Dostál-Lutinov
Licence překlad: PD old 70

 Německo ještě je děťátkem
 leč Slunce jest jeho kojnou,
 nedává pít mu mlíčko jen:
 i plamenů potravu zbojnou!

Kdo živen tak, rychle vyrůstá
a krev je samé žáry.
Vy, sousední děti, varujte
se s junákem začít sváry!

 Jest neohrabaným obříkem,
 dub ze země vytrhne ruče
 a modřin vám na záda napíše
 a hlavy jak hniličky stluče.

Jest jako Siegfried, ten mladý princ,
jenž v písních je mužem činu:
ten, když si ukoval pádný meč,
v ráz rozdvojil kovadlinu!

 Ty Siegfriedem velkým budeš kdys
 a zabiješ hnusného zmoka.
 Hoj, jak se s nebe rozsměje
 tvá kojná jasnooká!

Ty draka máš zhubit a jeho skvost,
tož říšské klenoty získat —
jaj, jak se ti bude na hlavě
ta zlatá koruna blýskat!