Údaje o textu
Titulek: Úvodem
Autor: Karel Dostál-Lutinov
Zdroj: Duch Německa: výbor z německé poesie. Překlad Karel Dostál-Lutinov. V Praze: Tiskem a nákladem Českoslovanské akc. tiskárny, 1917. 145 s. Světové obzory; č. 5-9. S. 5.
Dostupné online.
Vydáno: 1917
Licence: PD old 70
Úvodem.

Vybral jsem z německé původní poesie řadu mistrných výtvorů (od Klopstocka až po současníky), ve kterých se zračí duch a charakter Německa: Hrdost a tvrdost, ale také Gemüt, hluboký cit, hloubavost a blouznivost, udatnost, mužná zbožnost, úcta ku ženě, láska k přírodě a k rodině a obětavost pro vlast.

Těmito básněmi byla po celá století odkájena německá mládež a živena v ní ideálnost a odvaha k velkým činům.

Přál bych si, aby naši paedagogové, básníci a státníci z tohoto výboru si znova uvědomili, jak velký význam má ideální poesie pro výchovu národa.

Inter folia fructus!

Budiž knížka ta památkou na velkou dobu světové války, v níž německý soused hraje tak velikou úlohu!

Snad bude našemu dorostu vítána při studiu německých klasiků.

Jako další svazek rád bych uchystal výbor německé poesie katolické.

V Prostějově, dne 14. září 1916.