Dr. K. Kramář strážkyni Tyršova ducha

Údaje o textu
Titulek: Dr. K. Kramář strážkyni Tyršova ducha
Autor: Karel Kramář
Zdroj: Národní listy, roč. 74, č. 208. str. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 31. 07. 1934
Licence: PD old 70
Související: Autor:Renata Tyršová

Dr. Karel Kramář zaslal pí. dr. Renatě Tyršové k jejím 80. narozeninám tento blahopřejný projev:

Vysoké nad Jizerou, 29. VII. 1934.

Milostivá paní,

doufám, že mně uvěříte, řeknu-li, že cítím jisté vnitřní uspokojení, když Vám mohu přáti k Vaší osmdesátce a prositi Boha, aby nám Vás uchoval ještě dlouhou, dlouhou řadu let.

My všichni, kteří po léta jsme viděli v Sokole bezpodmínečně spolehlivou oporu národního sebevědomí a občanských ctností, jichž tolik potřebujeme k udržení své samostatnosti, vidíme ve Vás strážného anděla Tyršova ducha v Sokole.

Zemřelo nám tolik vůdců Sokolstva, kteří byli vtělením všeho, co ve svém Sokole hledá a chce najíti národ, a v poválečné psychologii stoupl i v Sokole vliv mnohých, kteří se k němu hlásili, až vítězně se končil boj a končily se oběti za dobytí naší svobody, a kteří by z Tyršova Sokola chtěli v duchu svého světového názoru vytvořiti něco, k čemu by se Tyrš a jeho žáci sotva mohli hlásití. Ale zůstala jste Vy, milostivá paní, se svou bezpodmínečnou oddaností a věrností všemu, čím Sokol byl a čím musí zůstati, máme-li věřiti, že nám vždy bude světlým vzorem bezvýhradné lásky k národu a pevnou obranou svobody a samostatnosti národního našeho státu.

Proto myslím, že musím ještě jednou opakovati vroucí přání všech, kteří chtějí mít Sokol Sokolem Tyršovým, abyste ještě dlouho byla jako vždy bdělou strážkyní jeho velkého poslání v životě národa. Roste nová generace, prodchnutá ušlechtilým, vroucím nacionalismem, a přál bych Vám, abyste v jejích rukou viděla Tyršův Sokol navždy pevným, zabezpečeným, věrným obhájcem všeho, co bylo ideálem a útěchou všech, kteří za vlast trpěli a umírali!

S ujištěním hlubokou oddaností a s radostným odhodláním s Vámi pracovati pro vše, co je Vaší touhou a Vaším ideálem české svobody,

Váš

Dr. Karel KRAMÁŘ.