Dívka v mužských šatech

Dívka v mužských šatech má více významů:

Nepodepsané články v Národních listech
Dívka v mužských šatech (1876)
Dívka v mužských šatech (1881)