Co zpívá voda

Údaje o textu
Titulek: Co zpívá voda
Autor: Jiří Orten
Zdroj: ORTEN, Jiří. Dílo Jiřího Ortena : Poesie. Praha : Václav Petr, 1947. s. 382.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Komíny, dodýmáte.
To bude jásotu!
Okolo rybníka
rybářka utíká
a zpívá páté přes deváté.
Běží si k vodě pro notu.

(A teď se vrátím ke komínům.
A teď se vrátím k prázdným mlýnům
a k prutu bez té rybářky.
Něco mi prchá pod jazykem.
Kdosi je malý na velikém
úsměvu přetvářky.)

Co zpívá voda? Voda stojí.
Jen na dně v krásném nepokoji
ve víru vír se promění.
Ty musíš lovit, musíš píti
až tam, kde mohou prameniti
se smrtí zpěv a nadšení.

12. III. 1940.