Co řeknu dobrý Ježíši

Údaje o textu
Titulek: Co řeknu dobrý Ježíši
Autor: Václav Karel Holan Rovenský
Zdroj: HOLAN ROVENSKÝ, VÁCLAV KAREL. Capella regia musicalis. Staré Město pražské: Jiří Laboun, 1693. Str. 340.
www.manuscriptorium.com
Vydáno: 1693
Licence: PD old 70
Související: Capella regia musicalis

1. Co řeknu dobrý Ježíši,
řeknuli že jsem já tvůj,
co řeknu Vykupiteli,
co řeknu ó Spasiteli;
rci ať povědíť mohu,
co řeknu dobrý Ježíši,
řeknuli že jsi ty můj.

2. Co pravíš dobrý Ježíši,
pravíšli sem já tvůj,
co pravíš Vykupiteli,
co pravíš ó Spasiteli;
povíšli pak že jsem tvůj,
co pravíš dobrý Ježíši,
povíšli že jsem já tvůj.

3. Ptám se ptám se ó Ježíši,
pověz pak semli já tvůj,
ptám se ptám Vykupiteli,
ptám se ptám ó Spasiteli;
takli se doptat mohu,
pověz mi dobrý Ježíši,
pověz pak jsemli já tvůj.