Císařovy nové šaty

Císařovy nové šaty má více významů:

Hans Christian Andersen
Císařovy nové šaty (překlad Kober) – v překladu Karla Bohuše Kobera
Císařovy nové šaty (překlad Peška/Mikuláš Boleslavský) – v překladu Bedřicha Pešky a/nebo Josefa Mikuláše Boleslavského