Borovice má více významů:

Hans Christian Andersen
H. C. Andersena Povídky a báchorky/Borovice
Josef Václav Sládek
Na prahu ráje/Borovice