Bajky Lafonténovy/Lev a myš

Údaje o textu
Titulek: Lev a myš
Autor: Jean de La Fontaine
Původní titulek: Le Lion et le Rat
Zdroj: Bajky Lafonténovy. Praha: Jaroslav Pospíšil, 1875. s. 22–23.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Emil Herrmann
Licence překlad: PD old 70

Čiň dobře každému dle možnosti; často i nejnepatrnější může mnoho dobrého nám prokázati. Poslyšte toho příklad.

Ve stínu lesa hověl si lev a spal; všetečná myš nedávajíc pozor vklouzla zrovna do pazourů jeho a jižjiž se světem se loučila. Ale král zvířat jí život daroval a velkomyslně ji propustil.

Dobrý čin ten bez odplaty nezůstal. Za nedlouho potom upadl lev do osidel, a nic mu jeho strašný řev nepomohl. Tu přiběhla myška a jala se s velkou pílí oka sítě rozhlodávat, až byla díra velká dost, aby lev mohl uniknouti.