Básně smíšené/Pospolitá

Údaje o textu
Titulek: Pospolitá
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav. Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Sladce ten zpěv český plyne
V kole spolku ctného;
Nuže, druzi! doba kyne —
Pějme, ať se vůkol line
Proud sladkosti jeho!

Mocným kouzlem srdce zejme
Číše Mělnického;
Nuže, bratří! nemeškejme,
Píme ho a nalívejme
Ke cti otce svého!

Milokrásně rozekvítá
Tvář dívenky české!
Nuže, dokud v srdci svítá,
Nechať sbor náš v lůno vítá
Tvory ty nebeské!

Blaze jesti v společnosti
Věrných Čechů dlíti!
Nuže, muži českých cností!
Nechme lásku s upřímností
Ve svém spolku žíti!

Česky sobě zazpívati,
České víno píti,
České dívky celovati,
Čechy vroucně milovati —
To jest Čechem býti!