Básně smíšené/Poselství

Údaje o textu
Titulek: Poselství
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav. Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70
Související: Poselství – verze z almanachu České besedy (1842)

Leť, má holubinko,
Přes ty Pražské báně
Tam, kde jest mi prvně
Vzešlo světlo Páně.

Pozdravuj tam svaté
Zesnulých ostatky,
A přines mi kvítko
S hrobu drahé matky.

Pozdravuj tam srdce
Otce rozmilého,
A přines mi růži
Z drahé krve jeho.

Pozdravuj tam lidi,
Ježto ctíti sluší,
A přines mi lilje
Z jejich čistých duší.

Pozdrav tu, jenž tam snad
U okénka sedí
A milostným očkem
V písně moje hledí.

Až pak svou hlavinku
K tobě pootočí,
Utrhni pomněnku
S jejích modrých očí.

A já z těchto kvítků
Vínek spletu sobě,
Aby někdy truchlil —
Na mém dálném hrobě.