Básně smíšené/Píseň před zkouškou

Údaje o textu
Titulek: Píseň před zkouškou
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav. Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Připravte se, srdce mladá,
Ku překrásné slavnosti;
Dnešní slavný den to žádá,
Den to sladké radosti.
Přibralť se k nám vzácný host,
Jehož drahá přítomnost
Dítky blaží.

Vítej nám, o blahá chvíle,
Na niž jsme se těšili,
Když v tom, co jest v naší síle,
Pilně jsme se cvičili.
Vítej nám, okamžení,
Jenžto pilným odmění
Ctnou radostí.

Rač nám k tomu, Duchu svatý,
Milosti své dopříti;
Ty, jenž v darech jsi bohatý,
Rač rozum osvítiti,
By nad námi vzácný host
Mohl svou spokojenost
Projeviti.