Básně smíšené/Dvě kouzla

Údaje o textu
Titulek: Dvě kouzla
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav. Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Znám dvě kouzla, jenžto srdcem naším,
Co dech Tvorcův světem, hýbají,
Jenžto ducha ku krajinám blažším
Křídlem orla čarně zdvíhají.
Jedno v srdci stan si vyvolilo,
Druhé sluchem v srdce vstupuje;
Kde však jedno z nich se nerozlilo,
Druhé též jen slabě čaruje.
Blažen, komu od přírody přáno
A mu citu pro oboje dáno!

Ze zdroje-lis nepil lásky svaté —
K Bohu, vlasti, družce, příteli;
Nezaslechnul-li jsi struny zlaté,
V umělce kdy rukou zazněly;
Cnost-li tobě s krásou, nevinností
Neroznítí prsa plápolem;
Zpěv-li tebe v svojí velebnosti
Nepronikne svatým zápalem: —
Nepocítils božské jiskry v sobě!
V srdci tvém — co v pustém, chladném hrobě!