Básně má více významů:

Ladislav Arietto
Básně (Arietto) online – Národní knihovna České republiky
Viktor Dyk
Básně (Dyk) online – Moravská zemská knihovna v Brně
Josef Václav Sládek
Básně (Sládek)
Emanuel František Züngel
Básně (Züngel)
Johann Wolfgang von Goethe
Goetheho vybrané básně/Básně