JUDr. Václav Hora (1873–1959) byl profesorem občanského práva na české universitě v Praze. ⇒ více…

Dílo editovat

Ottův slovník naučný editovat

Přispíval do Ottova slovníku naučného pod značkou VHa. a V. H. Je autorem hesel: