Autor:Pavel z Tarsu

(přesměrováno z Autor:Pavel)

Pavel z Tarsu, označovaný také jako svatý Pavel, apoštol Pavel, svým hebrejským jménem Šaul (Saul) (počeštěně také Šavel), je jednou z nejdůležitějších biblických postav Nového zákona. Pavel byl řeckožidovského původu, původně odpůrce křesťanství, po svém obrácení však snad největším křesťanským misionářem vůbec. Stál u zrodu mnoha křesťanských církví zvláště ve východním středomoří. Mnohým církvím i jednotlivcům psal dopisy, které se zachovaly jako součást Nového zákona.

Dílo editovat

Pavlovy novozákonní listy v překladu Bible kralické:

Tradice Pavlovi připisovala i anonymní list Židům: