Autor:Josef Schránil

Josef Schránil (1893–1940) byl český archeolog a antropolog, profesor a ředitel prehistorického oddělení Archeologického ústavu FF UK, předseda Společnosti čsl. praehistoriků, redigoval Obzor praehistorický a Památky archeologické.

Dílo Editovat