Autor:Jana Wenigová

Jana Wenigová byla česká autorka působící zřejmě ve 30. letech 20 století. Bližší životopisné údaje o autorovi nejsou redaktorům Wikizdrojů známy. Pokud je znáte, prosíme o jejich doplnění a doložení věrohodným pramenem.

Dílo editovat

Pilnáčkovy pohádky