Jan Nebeský (1880–1944) byl český básník a prozaik. Podepisoval se též Jan z Vojkovic (nebo Wojkowicz).