Autor:Ferdinand Hiller

Ferdinand Hiller (1841–1906) byl český zemědělský odborník. Pracoval jako funkcionář profesních organizací (od r. 1866 sekretář c. k. hospodářské společnosti, později tajemník Rady zemědělské pro království České), organizoval účast rolnických sdružení na výstavách, přispíval do odborného i populárního tisku (Hospodářské noviny, Rolník nového věku, Hedvábnické noviny, Pokrok, Venkov). Byl oceněn několika státními vyznamenáními (zlatý záslužný kříž s korunou 1883, císařský rada 1892, rytířský kříž řádu Františka Josefa 1898, c. k. vládní rada 1903).

Dílo editovat

Ottův slovník naučný editovat

Přispíval do Ottova slovníku naučného pod značkou F. H. Je autorem nebo spoluautorem hesel:

Reference editovat