Auctarium Claustroneoburgense

Údaje o textu
Titulek: Auctarium Claustroneoburgense
Autor: neznámý, Wilhelm Wattenbach (ed.)
Zdroj: MGH SS IX, s. 628
Online
Licence: PD old 100
Překlad: Petr Losert
Licence překlad: CC BY-SA 3.0

1072. Altmann[red 1] biskup pasovský na hoře Göttweig kostel svaté Erentrudy a hlavní oltář svaté Marie vysvětil.
1085. Šestá bitva krále Jindřicha[red 2] se Šváby a Sasy poblíž vesnice, která je zvána Pleichvelt.
1090. Svatý Mikuláš z řecké Myry, byvše přemístěn do Bari, pohřben jest.
1095. Uskutečnila se výprava do Jeruzaléma pod Urbanem papežem druhým[red 3], pod vévodou Godefroyem[red 4].
1100. Ida[red 5] markraběnka rakouská, vdova po zemřelém markraběti Leopoldovi[red 6], odešla do Jeruzaléma.
1101. Obdobně Thiemo[red 7] arcibiskup salzburský.
1105. Jindřich[red 8] povstal a získal.
1122. Heřman lantkrabě saský zemřel.
1134. Událo se zatmění slunce vprostřed dne 12. indikce, 3. non srpnových.[red 9]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Altmann, pasovský biskup (1065–1091)
  2. Jindřich IV. Sálský, římsko-německý král a císař (1056–1105)
  3. Urban II., papež (1088–1099)
  4. Godefroy z Bouillonu
  5. Ida z Formbachu
  6. Leopold II., rakouský markrabě (1075–1095)
  7. Thiemo, salzburský arcibiskup (1090–1098)
  8. Jindřich V., římsko-německý král a císař (1099–1125)
  9. 3. srpen 1134