Apostrofa (Opolský)

Údaje o textu
Titulek: Apostrofa
Autor: Jan Opolský
Zdroj: Národní listy, roč. 78, č. 106. str. 9
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 17. 04. 1938
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Sursum corda

Oběť je nejpevnější pouto, jež víže národ
k jeho právu. Kterému národu bůh přeje,
nedaruje mu práva, neboť boj, jejž mu
jest za ně podstupovati, není kletbou,
ale požehnáním…

(Ihering.)

Ne, hluchou parolou mé „sursum corda“ nezní,
leč k sluchu hořkému, jež malomocnost vězní,
  si přístup vymáhá,
ve mrazné lidské sny svou horoucností dýchá
a staví kahan do hrobního ticha,
  v němž hoří odvaha.

Chce sejmout tíhu pout, jíž uvadly tvé svaly,
a krví ovlhčit chléb trudu okoralý,
  jejž musíš lámati
a zbavit srdce poplašného trysku,
na nejstrmějším žití stanovisku
  je zbavit závrati.

Cit přečistit od hysterických křečí
a zpevnit ruku sahající k meči.
  Ty, jenž se chvíš,
ač „sursum corda“ stoupá v čase těžkém,
tu tvrdou smlouvu s neurvalým dneškem
  svou krví podepiš!