Antologie z oper/Armida

Údaje o textu
Titulek: Armida - obsah
Autor: Alois Tvrdek
Zdroj: Antologie z oper, díl 2., str. 75–76
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1922
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Armida

Kryštof Vilibald Gluck: ArmidaEditovat

Velká heroická opera o 5 jednáních. Libretto dle episody z Tassovy básně „Osvobozený Jerusalem“ od F. Quinauta.

OsobyEditovat

 • Armida, kouzelnice a neť Hidraotova… soprán,
 • Fenice… soprán, Sidonie… soprán, její důvěrnice.
 • Hidtaot, král damašský… baryton.
 • Rinald, vůdce ve vojště Bohumíra z Bouillonu… tenor.
 • Aront… tenor, Artemidor… tenor, bojovníci.
 • Ubald… tenor, rytíř dánský… tenor.
 • Vyslanci voje křižáckého.
 • Duch v podobě Lucindy… soprán.
 • Nenávist… soprán.
 • Radost… soprán.
 • Rusalka… soprán.

Děj koná se v Damašku a okolí r. 1099. První provozování v Paříži 23. XI. 1777.

Jednání I.Editovat

Palác Armidin – Krásná kouzelnice Armida, jejímž půvabům dosud neodolal nižádný muž, stěžuje si svým důvěrnicím Fenici a Sidonii, že nejstatečnější hrdina vojska křesťanského, chtějícího dobýti Jerusalema, sličný vévoda Rinald, zůstává chladný k jejím půvabům. Ježto její strýc, král Hidraot, naléhá na ni, aby si vyvolila manžela, prohlašuje, že podá svou ruku tomu, kdo zvítězí nad Rinaldem. Radostné nadšení, provázející rozhodnutí Armidino, zkalí náhlý příchod raněného Aronta oznamujícího, že zajatí křižáci, kteréž vedl do Damašku, byli vysvobozeni nepřekonatelným rekem křesťanským, Rinaldem. Nenávist Armidina k Rinaldovi, který pohrdl její láskou, stává se tím ještě mocnější.

Jednání II.Editovat

Temný les – Rinaldo prohlašuje Artemidorovi, kterého zachránil, že vrchní vládce Bohumír z Bouillonu, hněvaje se naň, vypudil ho z tábora křesťanského, takže se nesmí zúčastniti dobytí Jerusalema; proto vypravil se v les hledat dobrodružství a býti ochráncem pronásledovaných. Když osamotněl, Armida opřádá jej svými kouzly a proměňuje les v čarovnou zahradu. Nato uspí Rinalda a chystá se jej usmrtiti. Ale láska překonává nenávist; nedovedouc zvítěziti nad svou vášní, Armida unáší reka s sebou.

Jednání III.Editovat

Síň v Armidině paláci – Rinald odolává všem kouzlům Armidy, která vzplane novou nenávistí. Chtějíc svou lásku udusiti, přivolá lítici Nenávist na pomoc. Leč ta nezmůže ničeho proti mocnější Lásce a odchází, prohlašujíc, že se již nikdy nevrátí.

Jednání IV.Editovat

Kouzelný les – Jerusalem bez Rinalda nemůže býti dobyt. Proto Bohumír z Bouillonu vyslal statečné bojovníky Ubalda a rytíře dánského, aby vyhledali reka a přivedli jej nazpět do tábora křesťanského, vybavíce jej z osidel Armidiných. Kouzla Armidina, překážející oběma v postupu, překonává Ubaldo posvěceným žezlem. Ani Armidou vyvolané zjevy milenek obou rytířů nesvedou jich, aby nespěli za úkolem jim uloženým.

Jednání V.Editovat

Palác Armidin – Rinald zatím zapomněl v náručí krásné Armidy, jež zcela jej okouzlila, svých povinností rytířských a oddává se blahu lásky. Vtom přicházejí oba rytíři a připomínajíce mu jeho bývalou slávu a čest, burcují ho ze sladké závrati. Rek se vymaní ze sladkého objetí a ozbrojiv se mečem a démantovým štítem, jemu přineseným, odkvapí, nedbaje vroucích proseb Armidy, hynoucí nyní beznadějnou láskou, jako se dříve sžírala nezkrotnou nenávistí. Opuštěná kráska proklíná nevěrného a proměňuje v pustinu nádherný kraj, v němž prožila dobu nešťastné lásky, nacházejíc pod ssutinami paláce vytouženou smrt.